Moda patriotyczna
Co? Gdzie? Kiedy? w Białymstoku kalendarz
21 czerwca 17:00
Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Sienkiewicza 26 lok. 2, Białystok
Opowiem Wam o syberyjskim Białymstoku - spotkanie z A. Kaniewską
Blisko 6 tysięcy kilometrów od podlaskiego Białegostoku, koło Tomska na Syberii, leży mała wioska Białystok. Założona została przez grupę Polaków - osiedleńców z guberni grodzieńskiej w 1898 roku. Historia doświadczyła polskich pionierów, wioska ucierpiałą w czasach stalinowskich - prawie wszyscy mężczyźni zostali wymordowani. Mimo to Białystok przetrwał. Do dziś w wiosce mieszkają potomkowie pierwszych osadników. O życiu codziennym mieszkańców Białegostoku, trudach dnia i spalonym 19 kwietnia 2017 roku kościele opowie Agnieszka Kaniewska, która od 4 lat mieszka na Syberii i regularnie odwiedza osadę.